שיטה גאונית למיקום מדוייק וממורכז של ההדפס

איך נמקם את ההדפס ממש במרכז החישוק? 

מיקום ההדפס או הרקמה שלנו במרכז החישוק יכול להיות קצת מאתגר. לעיתים כש"התוכן" לא נמצא במרכז החישוק משהו מפריע לנו בעיין... 

משתפת בשיטה שיטה נהדרת שהמצאתי במהלך השנים, למיקום ההדפס (או הרקמה שלנו) ממש במרכז חלל החישוק.  

 
הדרכה: מיקום ההדפס או הרקמה במרכז החישוק
איך נמרכז הדפס במרכז החישוק?