טושים לסימון, עפרונות וניירות העתקה- כלי עזר חשובים להעברה וסימון דוגמאות על הבד.