כרטיס מאויר של טכניקות הרקמה החשובות

כרטיס של תכי הבסיס ללימוד רקמה

כרטיס שימושי לכל רוקמת, שטוב שיהיה בערכת הרקמה. 

הכרטיס הוא תזכורת ותמצית של טכניקות שונות, מנח המחט והאלמנטים שניתן לרקום בעזרת הטכניקה.

בכרטיס מתוארות באיור 11 טכניקות חשובות העומדות בבסיס הרקמה. 

הכרטיס מודפס על נייר עבה ואיכותי.

 

התכים שבכרטיס: 

♢ תך פשוט

♢ תך אחורי

♢ תך גבעול

♢ שושנה ארוגה

♢ קשר צרפתי

♢ תך שרשרת בודד

♢ תך שרשרת בשרשרת

♢ תך שיניים

♢ עצם הדג

♢ תך מפוצל

♢ תך שזור (מלופף)

 
כרטיס של הטכניקות החשובות ברקמה