לפניכם לקט קבצים להורדה ושימוש עצמי. 

לכל עיצוב יש דף PDF אותו מומלץ להוריד ומחשב ולהדפיס במדפסת הביתית. 

ניתן להעביר את התמונה לבד באמצעות נייר העתקה