קובץ לרקמת הכותרת וליצירת תמונה מקסימה

Live, Love, Laugh קובץ להדפסה

ניתן להורדה ושימוש עצמי כאן. 

הדרכה כיצד להשתמש בקובץ ראו כאן, "המדריך"