נייר העתקה גרמני

12.00

נייר העתקה גרמני איכותי בעזרתו ניתן להעביר דוגמאות אל הבד. 

הדרכה לעבודת רקמה בשימוש עם נייר העתקה ראו כאן.